8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νέων Πιανιστών

Προκηρύσσεται ο 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νέων Πιανιστών από τον Μουσικό Σύλλογο Άνδρου για τις 06 & 07 Οκτωβρίου 2018 στην Άνδρο, σε συνδυασμό και με άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Ο Μουσικός Σύλλογος Άνδρου διοργανώνει κάθε δυο έτη τον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών» που πραγματοποιείται στην Άνδρο, σε συνδυασμό και με άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ώστε να γίνει η Άνδρος κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Το 2018 ο διαγωνισμός οργανώνεται για όγδοη φορά.

Σκοποί του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός που πραγματοποιείται κάθε δύο ή τρία χρόνια έχει τους παρακάτω σκοπούς:
Ι. να στηρίξει την μουσική-συνθετική δημιουργία στην Ελλάδα
ΙΙ. να δώσει κίνητρα για τη σύνθεση και εκτέλεση έργων βασισμένων στην Κυκλαδίτικη παράδοση
ΙΙΙ. να βοηθήσει την ανταλλαγή μουσικών ακουσμάτων.

Τρόπος διεξαγωγής & Όροι Συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες Πιανίστες ηλικίας έως 25 ετών (γεννημένοι από το 1993 και μετά).

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο κύκλους:

Α ΚΥΚΛΟΣ

Πρώτη ακρόαση των υποψηφίων από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, στα κομμάτια που έχουν επιλέξει (βλ. Β ́ ΚΥΚΛΟΣ παραγρ. 2.α.Ι και 2.α.ΙΙ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν μετά την αποστολή της αίτησης συμμετοχής (πάντως, μέσα στο Μάιο του 2018), όπου και θα επιλεγούν δώδεκα υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στον
δεύτερο κύκλο στην Άνδρο. Ο τελικός αριθμός δώδεκα, των υποψηφίων που θα επιλεγούν δεν είναι δεσμευτικός για την Επιτροπή, η οποία κατά την κρίση της έχει το δικαίωμα να επιλέξει λιγότερους ή περισσότερους ανάλογα με το επίπεδο των υποψηφίων. Η Επιτροπή θα αποκλείσει επίσης, τους υποψήφιους που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής.

Β  ΚΥΚΛΟΣ

 1. Διαγωνισμός στην Άνδρο ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής το Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Οκτωβρίου του 2018.
 2. Οι υποψήφιοι στον «8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών» πρέπει να εκτελέσουν τα εξής:
  α.Ι)  Έργα J.S. Bach διάρκειας έως 10 λεπτών περίπου. Αναλυτικότερα ζητείται:
  ένα Πρελούδιο και Φούγα και τον υπόλοιπο χρόνο (έως να καλυφθεί το 10λεπτο) ολοκληρωμένα έργα ή μέρη έργων του J. S. Bach επιλογής των διαγωνιζόμενων.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν θα γίνουν δεκτές μεταγραφές έργων του Bach από άλλους συνθέτες.
  α.ΙΙ) Επίσης, ένα ή περισσότερα έργα Ελλήνων Συνθετών συνολικής διάρκειας περίπου 5 λεπτών.
  β)Ένα έργο για πιάνο, ως υποχρεωτικό, πάνω σε Κυκλαδίτικο θέμα, που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους, αφού περάσουν με επιτυχία την πρώτη ακρόαση (τον
  Α’ Κύκλο). Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κάθε υποψηφίου πρέπει να είναι 20 λεπτά, η οποία κατανέμεται ως εξής:
  Ι. Διάρκεια 15-16 λεπτών για τα έργα J.S. Bach και το Ελληνικό ή Ελληνικά έργα επιλογής του υποψηφίου (σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των 15 λεπτών).
  ΙΙ. Διάρκεια 5 λεπτών περίπου για το υποχρεωτικό έργο (που όπως προείπαμε, θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους αφού περάσουν με επιτυχία την ακρόαση του
  Α ́ Κύκλου).
  Δεν καθορίζεται ο βαθμός δυσκολίας των έργων, ο οποίος αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων. Όμως, είναι ευνόητο ότι θα συνυπολογιστεί κατά τις κρίσεις.
 3. Τα έργα πρέπει να εκτελεστούν από μνήμης.
 4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Άνδρου ενώπιον ακροατηρίου.
 5. Η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων θα οριστεί με κλήρωση από την Οργανωτική Επιτροπή (η οποία θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής 5 Οκτωβρίου 2018). Συνεπώς οι
  διαγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στην Άνδρο από την προηγούμενη ημέρα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους διαγωνιζόμενους δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στη κλήρωση, το αποτέλεσμα, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν, θα τους γνωστοποιηθεί το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 το πρωί, οπότε και θα συνεχιστεί η κλήρωση με τους αριθμούς που θα έχουν παραμείνει στην κληρωτίδα. Ανεξαρτήτως του αριθμού των διαγωνιζόμενων που θα παρίστανται η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή
 6. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν συστημένες το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

  Για τον “8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών”
  Υπ’ όψιν κας Ντορίνας Αμωράτη
  Τ.Κ 845 00 Χώρα Άνδρου

 7.  Με την αίτηση συμμετοχής οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν κι ένα ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και τα έργα που θα εκτελέσουν, σε
  δυο (επίσης ευανάγνωστα) φωτοαντίγραφα.
 8. Δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή εκ των υστέρων, στο πρόγραμμα που έχουν δώσει οι υποψήφιοι με την αίτησή τους.
 9. Οι αποφάσεις των επιτροπών είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται.
 10. Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής και θα απαρτίζεται (όπως κάθε χρόνο) από Πιανίστες, Μαέστρους και Συνθέτες εγνωσμένου κύρους.
 11. Ο διοργανωτής έχει τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον διαγωνισμό (οπτικοακουστικό υλικό κ.α.) καθώς και το δικαίωμα για την τηλεοπτική, ραδιοφωνική ή
  διαδικτυακή μετάδοση ή χρήση του συνόλου ή μέρους του διαγωνισμού καθώς και για πιθανή δισκογράφησή του.
 12. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτομάτως και αποδοχή όλων των παραπάνω όρων

Βραβεία

1ο Βραβείο 3.000 ΕURO και αναμνηστικό δίπλωμα
2ο Βραβείο 2.000 ΕURO και αναμνηστικό δίπλωμα
3ο Βραβείο 1.500 ΕURO και αναμνηστικό δίπλωμα

Επίσης, θα δοθούν Τιμητικά Διπλώματα σε όλους τους διαγωνιζόμενους που θα λάβουν
μέρος στο Β ́ΚΥΚΛΟ, διότι θεωρούνται προκριθέντες ήδη από την Καλλιτεχνική Επιτροπή.

Υποχρεώσεις της Οργανωτικής Επιτροπής

Η Οργανωτική Επιτροπή καλύπτει:
1) Τα έξοδα μετακίνησης των υποψηφίων από Ραφήνα για Άνδρο και επιστροφή (ατομικό εισιτήριο πλοίου και λεωφορείου του ΚΤΕΛ – όχι εισιτήριο οχήματος)
2) Τα έξοδα διαμονής των υποψηφίων για δύο διανυκτερεύσεις (Παρασκευή και Σαββάτο) και διατροφής (πρωινό, γεύμα, δείπνο) για τρεις ημέρες.
3) Τη διασφάλιση μελέτης μέχρι δύο ώρες την ημέρα για κάθε υποψήφιο σε πιάνα μελέτης (ο προγραμματισμός θα γίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή).
4) Η Οργανωτική Επιτροπή δεν καλύπτει έξοδα συνοδών.

Δήλωση Συμμετοχής

www.androsmousa.gr/panellinios-diagonismos-neon-pianiston/dilosi-symmetochis

Οργανωτική Επιτροπή

κα Ντορίνα Αμωράτη
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής – Πρόεδρος “ΜΟΥ.Σ.Α”

κος Στάθης Ουλκέρογλου
Καλλιτεχνικός Σύμβουλος “ΜΕ.ΣΥ.ΝΕ.Μ”

κα Κατερίνα Χελιώτη
Υπεύθυνη Γραμματείας

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

κος Μενέλαος Παλαιοδημόπουλος

Επικοινωνία Πληροφορίες

κα Ντορίνα Αμωράτη
τηλ. 22820.22240 (ώρες επικοινωνίας: 09.00 – 12.00)
email : info@androsmousa.gr

κος Μενέλαος Παλαιοδημόπουλος
τηλ. 6974.464.072 (ώρες επικοινωνίας: 18.00 – 21.00)
email: paleodimopoulos@yahoo.gr