Προκήρυξη – 11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νέων Πιανιστών

Προκηρύσσεται ο 11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νέων Πιανιστών από τον Μουσικό Σύλλογο Άνδρου για τις  12 & 13 Οκτωβρίου 2024 στην Άνδρο, σε συνδυασμό και με άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Ο Μουσικός Σύλλογος Άνδρου διοργανώνει κάθε δυο έτη τον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών» που πραγματοποιείται στην Άνδρο, σε συνδυασμό και με άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ώστε να γίνει η Άνδρος κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Το 2024 ο διαγωνισμός οργανώνεται για ενδέκατη φορά.

Σκοποί του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια έχει τους παρακάτω σκοπούς:
Ι. να στηρίξει τη μουσική-συνθετική δημιουργία στην Ελλάδα
ΙΙ. να καλλιεργήσει μέσα στο Μουσικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, την αγάπη για τα έργα των Ελλήνων συνθετών και την αναγκαιότητα εκμάθησης και εκτέλεσης των έργων τους
ΙΙΙ. να δώσει κίνητρα για τη σύνθεση και εκτέλεση έργων βασισμένων στην Κυκλαδίτικη παράδοση
ΙV. να βοηθήσει την ανταλλαγή μουσικών ακουσμάτων.

Τρόπος διεξαγωγής & Όροι Συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες Πιανίστες ηλικίας έως 25 ετών (γεννημένοι από το 1999 και μετά).

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο κύκλους:

Α ΚΥΚΛΟΣ

Η πρώτη ακρόαση των υποψηφίων από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, στα κομμάτια που έχουν επιλέξει (βλ. Β΄ ΚΥΚΛΟΣ παραγρ. 2.α.Ι και 2.α.ΙΙ), θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2024, οπότε και θα επιλεγούν δώδεκα υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στον δεύτερο κύκλο στην Άνδρο. Οι προκριματικές ακροάσεις θα γίνουν από DVD στο οποίο οι υποψήφιοι θα εκτελούν τα έργα που έχουν δηλώσει και το οποίο δε χρειάζεται να αποσταλεί μαζί με την αίτηση, αλλά να βρίσκεται στα χέρια μας μέχρι τις 10 Μαΐου 2024.

Το DVD πρέπει να είναι συνεχόμενο (αμοντάριστο) και να έχει πιστό ήχο. Επίσης, πρέπει να φαίνεται καθαρά ο εκτελεστής και τα χέρια του να παίζουν.

Την ευθύνη για την απόδοση του DVD, φέρει ο κάθε υποψήφιος. Στην περίπτωση που η απόδοση του ήχου ή της εικόνας είναι κακή, η καλλιτεχνική επιτροπή δεν θα μπορέσει να έχει τη δυνατότητα σωστής επιλογής και δεν θα φέρει ευθύνη γι’ αυτό.

Ο τελικός αριθμός δώδεκα, των υποψηφίων που θα επιλεγούν δεν είναι δεσμευτικός για την Επιτροπή, η οποία κατά την κρίση της έχει το δικαίωμα να επιλέξει λιγότερους ή περισσότερους ανάλογα με το επίπεδο των υποψηφίων. Η Επιτροπή θα αποκλείσει επίσης, τους υποψήφιους που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής.

Β  ΚΥΚΛΟΣ

 1. Ο τελικός Διαγωνισμός στην Άνδρο, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής το Σάββατο 12 & την Κυριακή 13 Οκτωβρίου του 2024.
 2. Οι υποψήφιοι στον «11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών» πρέπει να εκτελέσουν τα εξής έργα με την παρακάτω σειρά:
  α.Ι)  Έργο ή έργα ρομαντικής περιόδου συνολικής διάρκειας περίπου 10 λεπτών.
  α.ΙΙ) Επίσης, έργο ή έργα Ελλήνων Συνθετών συνολικής διάρκειας περίπου 5 λεπτών.
  β) Ένα έργο για πιάνο, ως υποχρεωτικό, πάνω σε Κυκλαδίτικο θέμα, που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους, αφού περάσουν με επιτυχία την πρώτη ακρόαση (τον Α’ Κύκλο).
  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κάθε υποψηφίου πρέπει να είναι 20 λεπτά, η οποία κατανέμεται ως εξής:
  Ι. Διάρκεια 15-16 λεπτών για το έργο ή έργα ρομαντικής περιόδου και το Ελληνικό ή Ελληνικά έργα επιλογής του υποψηφίου (σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των 15 λεπτών).
  ΙΙ. Διάρκεια 5 λεπτών περίπου για το υποχρεωτικό έργο (που όπως προείπαμε, θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους αφού περάσουν με επιτυχία την ακρόαση του Α΄ Κύκλου).
 3. Τα έργα πρέπει να εκτελεστούν από μνήμης.
 4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Άνδρου ενώπιον ακροατηρίου τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων εάν αυτό είναι αναγκαίο εκείνη την περίοδο.
 5. Η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων θα οριστεί με κλήρωση από την Οργανωτική Επιτροπή (η οποία θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου 2024). Συνεπώς οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στην Άνδρο από την προηγούμενη ημέρα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους διαγωνιζόμενους δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στη κλήρωση, το αποτέλεσμα, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν, θα τους γνωστοποιηθεί το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024 το πρωί, οπότε και θα συνεχιστεί η κλήρωση με τους αριθμούς που θα έχουν παραμείνει στην κληρωτίδα. Ανεξαρτήτως του αριθμού των διαγωνιζόμενων που θα παρίστανται, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
 6. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2024 19η Απριλίου 2024, ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις paleodimopoulos@yahoo.gr και amorati@otenet.gr ή θα πρέπει να κατατεθούν (με ή χωρίς DVD) ή να αποσταλούν συστημένες ή με courier το αργότερο μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

  Για τον “11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών”
  Υπ’ όψιν κας Ντορίνας Αμωράτη
  Τ.Κ 845 00 Χώρα Άνδρου

   

  Σε κάθε περίπτωση, τo DVD θα πρέπει να αποσταλεί συστημένο ή με courier μέχρι τις 10 Μαΐου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση.

 7. Με την αίτηση συμμετοχής οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν κι ένα ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και τα έργα που θα εκτελέσουν, σε δυο (επίσης ευανάγνωστα) φωτοαντίγραφα.
 8. Δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή εκ των υστέρων, στο πρόγραμμα που έχουν δώσει οι υποψήφιοι με την αίτησή τους.
 9. Οι αποφάσεις των επιτροπών είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται.
 10. Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής και θα απαρτίζεται (όπως κάθε χρόνο) από Πιανίστες, Μαέστρους και Συνθέτες εγνωσμένου κύρους.
 11. Ο διοργανωτής έχει τα δικαιώματα που απορρέουν από τον διαγωνισμό (οπτικοακουστικό υλικό κ.α.) καθώς και το δικαίωμα για την τηλεοπτική, ραδιοφωνική ή διαδικτυακή μετάδοση ή χρήση του συνόλου ή μέρους του διαγωνισμού καθώς και για πιθανή δισκογράφησή του.
 12. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων είναι η αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού, η οποία επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του ιδίου του διαγωνιζομένου ή του κηδεμόνα του (εάν πρόκειται για ανήλικο) στην αίτηση συμμετοχής του.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, που θα περιέλθουν στην κατοχή της επιτροπής των διοργανωτών, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι τα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η επεξεργασία και τήρηση των δεδομένων αυτών από την επιτροπή, περιορίζεται, αυστηρά, στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων θα φυλάσσονται από την επιτροπή σε κατάλληλα αρχεία για διάστημα δύο (2) ετών, μετά το πέρας του διαγωνισμού και στη συνέχεια θα καταστραφούν με τους ενδεδειγμένους τρόπους, εκτός και αν ειδικότερες διατάξεις επιβάλλουν την περαιτέρω τήρησή τους.

Οι υποψήφιοι, ή/και οι κηδεμόνες τους, κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας τους, δύναται να ζητούν την διόρθωση, διαγραφή ή παράδοση του συνόλου των δεδομένων και στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συμπλήρωση, υπογραφή και αποστολή της σχετικής αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, ή η αποστολή μέσω της ιστοσελίδας, μετά των σχετικών εγγράφων, επέχει θέση συναίνεσης προς την επιτροπή για την επεξεργασία και τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκάστοτε υποψηφίου.

Βραβεία

1ο Βραβείο 3.000 ΕURO και αναμνηστικό δίπλωμα
2ο Βραβείο 2.000 ΕURO και αναμνηστικό δίπλωμα
3ο Βραβείο 1.500 ΕURO και αναμνηστικό δίπλωμα

Επίσης, θα δοθούν Τιμητικά Διπλώματα σε όλους τους διαγωνιζόμενους που θα λάβουν μέρος στο Β΄ΚΥΚΛΟ, διότι θεωρούνται προκριθέντες ήδη από την Καλλιτεχνική Επιτροπή.
Επίσης, όποιος/α καθηγής/τρια πιάνου έχει μαθητή του που θα προκριθεί στην τελική φάση ή που θα βραβευτεί, θα λάβει Συγχαρητήρια Βεβαίωση Βράβευσης του μαθητή του/της εφ’ όσον αυτό αιτηθεί.

Υποχρεώσεις της Οργανωτικής Επιτροπής

Η Οργανωτική Επιτροπή καλύπτει:
1) Τα έξοδα μετακίνησης των υποψηφίων από Ραφήνα για Άνδρο και επιστροφή (ατομικό εισιτήριο πλοίου και λεωφορείου του ΚΤΕΛ – όχι εισιτήριο οχήματος)
2) Τα έξοδα διαμονής των υποψηφίων για δύο διανυκτερεύσεις (Παρασκευή και Σαββάτο) και διατροφής (πρωινό, γεύμα, δείπνο) για τρεις ημέρες.
3) Τη διασφάλιση μελέτης μέχρι δύο ώρες την ημέρα για κάθε υποψήφιο σε πιάνα μελέτης (ο προγραμματισμός θα γίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή).
4) Η Οργανωτική Επιτροπή δεν καλύπτει έξοδα συνοδών.

Δήλωση Συμμετοχής

www.androsmousa.gr/panellinios-diagonismos-neon-pianiston/dilosi-symmetochis

Οργανωτική Επιτροπή

κα Ντορίνα Αμωράτη
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

κος Στάθης Ουλκέρογλου
Καλλιτεχνικός Σύμβουλος “ΜΕ.ΣΥ.ΝΕ.Μ”

κος Αναστάσης Παφίλης
Υπεύθυνος Γραμματειακής υποστήριξης

κα Κατερίνα Χελιώτη
Υπεύθυνη Γραμματείας

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

κος Μενέλαος Παλαιοδημόπουλος

Επικοινωνία Πληροφορίες

κα Ντορίνα Αμωράτη
τηλ. 22820.22240 (ώρες επικοινωνίας: 09.00 – 14.00)
email : info@androsmousa.gr

κος Μενέλαος Παλαιοδημόπουλος
τηλ. 6974.464.072 (ώρες επικοινωνίας: 18.00 – 21.00)
email: paleodimopoulos@yahoo.gr