Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΠΙΑΝΙΣΤΩΝ παρατείνεται έως τις 12 Απριλίου 2020.
Επίσης, για τεχνικούς λόγους, η ημερομηνία διεξαγωγής της τελικής φάσης του 9ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Νέων Πιανιστών, μετατίθεται για τις 10 και 11 Οκτωβρίου 2020.